Powinno się wyburzyć budynek? Sprawdź jakie to są koszty

Rozbiórka budynku to nie tylko koszty samych zleceń wyburzeniowych – zapłacić w przyszłości powinno się również przynajmniej za wywóz gruzu. Jak wiele to wymaga dużo pieniędzy? Podajemy orientacyjne ceny rozbiórki.

Wyburzanie a rozbiórka

Czasem możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że wyburzanie i rozbiórka to dwie zupełnie różnorodne czynności. Dokonujący takiego rozróżnienia w ogromnej liczbie przypadków zwracają uwagę na fakt, iż w sytuacji rozbiórki posiadamy możliwość odzyskania użytych do zbudowania danej domów i mieszkań materiałów albo nawet jej całych fragmentów, podczas gdy wyburzenie jest równoznaczne z całkowitą likwidacją obiektu. Praktycznie jednak terminy ,wyburzenie” i ,rozbiórka” w wielu sytuacjach wykorzystuje się zamiennie – tak też będziemy ich używać w naszym poradniku.

Rozbiórka ręczna czy maszynowa?

Ręczne wyburzanie mieszkania zdarza się, że się opłaca – i to nie tylko dlatego, że możemy odzyskać (a następnie sprzedać lub wykorzystać do innej budowy) materiały budowlane lub fragmenty domu. Czasami firma rozbiórkowa nie woli za swoją pracę pieniędzy, lecz tylko zwrotu materiałów budowlanych, co dla zlecającego wyburzenie ręczne znaczy… czysty zysk!

Niestety, ręcznie wyburzyć można tylko nieruchomość zbudowaną z materiału, który nie jest zbyt wytrzymały. W wypadku więc przykładowo. domu murowanego pozostaje wyburzenie z radą maszyn – spychaczy, dźwigów, koparek. Ta metoda umożliwia zakończyć wyburzanie w kilka dni, ale za wyburzanie maszynowe będzie należało dość dużo zapłacić.

Koszt rozbiórki budynku – szczegóły, czyli za co właściwie płacimy

Pod ogólnym pojęciem kosztu rozbiórki kryją się sumy, jakie musimy wydać nie tylko na same prace wyburzeniowe. Powinno się zapłacić również za wywiezienie pozostałości lokalu poprzez firmę na wysypisko. Musimy prócz tego uiścić opłatę za wykorzystywanie ze środowiska – zobowiązanie podatkowe, którym objęte są osoby prowadzące działalność gospodarczą, bądź gospodarczość rolniczą, jak również te, które wykonują zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki.

Ceny rozbiórki – od czego zależą?

To, ile zapłacimy za wyburzenie konkretnego obiektu, zależne jest od wielu czynników. Najbardziej istotnym z nich jest kubatura (czyli objętość) budynku. Składają się na nią kubatura brutto – objętość budynku liczona w obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji nad terenem i pod nim (liczba uzyskiwana przez pomnożenie powierzchni całkowitej budynku przez wysokość kondygnacji) – i kubatura brutto.

Ważna jest też – bezpośrednio wynikająca z materiału budowlanego – grubość ścian budynku. Jeżeli już mają one na przykład. do 20 cm grubości, za ich wyburzenie zapłacimy od 50 do 140 PLN/m2, w sytuacji jednak ścian z betonu albo żelbetonu wydamy od 150 do nawet ponad 400 zł/m2. Co do wysokości obiektu – jeśli nieruchomość posiada np. dwie kondygnacje, a jej powierzchnia wynosi 100 m2, za jej wyburzenie firma zażąda kwoty w granicach od 15 000 do 42 000 zł.

Pozostałe czynniki warunkujące koszt wyburzenia to:

  • rodzaj konstrukcji budynku;
  • odcinek skomplikowania związanych z wyburzeniem prac;
  • ilość pozostałości po budynku;
  • odległość, na jaką będzie należało wywieźć pozostały po wyburzeniu gruz.

Jeżeli już chodzi o wywóz gruzu, w wielu przypadkach zajmuje się tym sama firma rozbiórkowa. W tym celu powinno się podpisać odpowiednią umowę, w której zostanie konkretny koszt wywozu. O wysokości cen wywozu gruzu w największym stopniu decyduje odległość domów i mieszkań od specjalnego kontenera lub od wysypiska, na które gruz ma trafić. Sumy wydawane na samodzielny wywóz gruzu są bardzo zróżnicowane; w niektórych przypadkach dochodzą do 120 złotych/m3.

Dodaj komentarz