Lista usług wyburzeniowych

Od lat specjalizujemy się w wyburzaniu starych budynków . W pewnych przypadkach realizujemy usługi rozbiórkowe również w zakresie wyburzania ostatnio powstałych budowli, będących skutkiem błędu konstruktorskiego lub zwyczajnie wynikające ze zmiany intencji Inwestora. W bardzo wielu przypadkach wówczas pada ze strony Współudziałowca inwestycji pytanie o możliwość odzysku niektórych materiałów z budynku. Wybierając rozbiórkę starego lokalu mieszkalnego z wariantem odzysku materiałów, należy pamiętać, iż wbrew pozorom mogą wzrosnąć koszty robót wyburzeniowych. Ażeby odzyskać część materiałów, np. cegłę, deski trzeba część prac wykonać ręcznie, co wpływa na wydłużenie czasu zleceń, metod realizacji rozbiórki i ma możliwość doprowadzić do wzrostu kosztów pracy. Dlatego powinno się przed podjęciem wyborów dokonać kalkulacji, czy koszty usług rozbiórkowych nie przewyższą wartości odzyskanych materiałów.
Paradoksem jest też fakt, że w pewnych przypadkach z rozbiórki starych budynków można odzyskać więcej materiałów, niż z nowego budownictwa. Wynika to z różnicy w stosowanych technologiach budownictwa w przeszłości i współcześnie. Realizując roboty rozbiórkowe budynków wzniesionych w czasach współczesnych w pewnych przypadkach  generujemy więcej odpadów, których nie możemy wykorzystać wtórnie niż z rozbiórki starych domów. Mowa tu min. o styropianie, wacie szklanej, papie, piance montażowej, sztucznej okleinie, i tak dalej. W starym budownictwie wykorzystywano mniej materiałów uchodzących za niebezpieczne, jednakże jednym z największych jego minusów  są azbestowe pokrycia dachu, zastępowane dzisiaj blachodachówką lub dachówką ceramiczną. Brak sposobów recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów uchodzących za niebezpieczne wpływa na cenę robót wyburzeniowych, gdyż Wykonawca musi pokryć koszty ich utylizacji. Warto podkreślić, że demontażem tego typu odpadów mogą zajmować się jedynie chłopcy i dziewczęta z odpowiednimi uprawnieniami, to samo tyczy się ich transportu , a dodatkowo utylizacji. Nie możemy poświęcając własny czas np. zdjąć eternitu z dachu, muszą to stworzyć pracownicy, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie.

Dodaj komentarz